Zorg

Vooral in een zorgomgeving is het belangrijk dat er een een serene rust heerst. Rust en concentratie zijn belangrijk, voor de patiënt en voor de behandelaar.

Onderzoek wijst uit dat investeringen in betere akoestische omgevingen zich in een paar jaar terugverdienen. Patiënten slapen bijvoorbeeld beter en herstellen sneller in een betere geluidsomgeving.


Onze panelen dragen bij aan rust in de ruimte en bij een goed gebruik van beeld aan een positief gevoel. Sabinn geluidspanelen zijn goed te reinigen en zeer hygiënisch.