Horeca

Niet alleen de klant maar ook de overheid (Activiteitenbesluit, AMvB wet milieubeheer)verwacht van de horeca een geluidsbeleid. De panelen van Sabinn zorgen naast een goede reductie van nagalm ook voor een sfeerverhogend element in uw onderneming.

Ook een groot voordeel, de panelen van Sabinn zijn "hufterproof" en eenvoudig te reinigen.

TIP! overleg eens met uw brouwerij, wellicht betalen ze mee aan de panelen als ze er een reclame-uiting op kunnen afbeelden, wij denken graag met u mee!